Vision Consulting Albania deshiron t`ju prezantoje me ndryshimet me te reja te ne legjislacionin procedurial civil. Se fundi, Kodi i Procedures Civile ka pesuar nje sere ndryshimesh dhe qellimi yne eshte t`ju veme ne dijeni mbi keto ndryshime me ane te nje analize dhe interpretimi permbledhes. Ndryshimet me te rendesishme Nder ndryshimet kryesore eshte fakti…

Rregjistrimi i pronarit perfitues. Ne cdo rast qe miratohet nje ligj i ri gjeja e pare qe vihet re eshte zbatimi i tij ne praktike dhe problematikat qe do te sjelle praktika. Si rrjedhoje e kesaj ligjet e miratuara se fundi jane objekt ndyshimeve te herepashershme ne menyre qe te eleminohen problematikat e permendura me…