Se fundmi ligji qe ka pesuar ndryshime eshte ai per Pronesine Industriale, dhe tashme pjese e saj eshte edhe sekreti tregetar. Miratimi i ligjit Nr. 96 date 07.07.2021 u sollen disa risi qe kishin si qellim perforcimin e mbrojtjes se objekteve te pronesise industriale. Me poshte ju veme ne dijeni te risive qe ka sjelle…

Kriptovaluta eshte nje lloj i ri monedhe qe u krijua ne 2009. Ato kane origjinen ne nje format dixhital dhe gjenerohen ne format elektronik. Transaksionet e ketyre monedhave behen pa banka. Nuk ka tarifa transaksioni dhe praktikisht mund te blini cdo gje me to, njelloj sic beni me parate tradicionale (fiat). Pagesat duke përdorur kriptovaluta…

Rimbursimi i TVSH-se mund te kerkohet nga eksportuesit kur teprica e tyre tejkalon shumen 400 000 leke. Ky eshte rregullimi qe ben Ligji Nr.92/2014 “Per tatimin mbi vleren e shtuar ne Republiken e Shqiperise”. Se fundmi VKM-ja Nr. 418, date 08.07.2021 ka sjelle disa ndryshime në Vendimin nr. 953, date 29.12.2014, ku parashikohen kushti i…

Pandemia Covid-19 solli deme te njepasnjeshme ne cdo fushe te jetes, duke filluar nga shendeti e deri tek ekonomia dhe levizja e lire e njerezve dhe mallrave. Pas disa muajsh tejet te veshtire tashme duket sikur bota ka filluar te rimekembet dhe kjo duket edhe ne faktin se tashme ne shume shtete numri i infeksioneve…

Vision Consulting Albania deshiron t`ju prezantoje me ndryshimet me te reja te ne legjislacionin procedurial civil. Se fundi, Kodi i Procedures Civile ka pesuar nje sere ndryshimesh dhe qellimi yne eshte t`ju veme ne dijeni mbi keto ndryshime me ane te nje analize dhe interpretimi permbledhes. Ndryshimet me te rendesishme Nder ndryshimet kryesore eshte fakti…

Rregjistrimi i pronarit perfitues. Ne cdo rast qe miratohet nje ligj i ri gjeja e pare qe vihet re eshte zbatimi i tij ne praktike dhe problematikat qe do te sjelle praktika. Si rrjedhoje e kesaj ligjet e miratuara se fundi jane objekt ndyshimeve te herepashershme ne menyre qe te eleminohen problematikat e permendura me…

Sipas te dhenave statistikore nga INSTAT Aksidentet automobilistike jane ne shifra mjaft alarmante. Arsyet per kete jane te ndryshme dhe varen nga faktore te ndryshem qofte natyrore por edhe gabime njerezore apo infrastruktura jo e duhur. Normalisht perfshirja ne nje aksident automobilistik sjell pasoja te renda per palet e perfshira ku nder me kryesoret jane:…

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve se fundmi ka risjelle ne vemendje nje detyrim mjaft te rendesishem per individet ne Republiken e Shqiperise te cilet kane te ardhura relativisht te larta. Se fundmi eshte njoftuar se shtyhet afati i dorezimit te deklarates se te ardhurave. Risjellim edhe njehere ne vemendje se subjekt i ketij detyrimi jane:…

Konvertimi i lejes se drejtimit Nje marreveshje e miratuar midis Keshillit te Ministrave te REPUBLIKES SE SHQIPERISE  dhe Qeverise se REPUBLIKES SE ITALISE ka si qellim kryesor njohjen ne menyre te ndersjelle per qellime konvertimi te lejeve te perhershme te drejtimit qe jane leshuar nga autoritetet kompetente perkatese, ne favor te titullareve te lejeve te…