Se fundmi ligji qe ka pesuar ndryshime eshte ai per Pronesine Industriale, dhe tashme pjese e saj eshte edhe sekreti tregetar. Miratimi i ligjit Nr. 96 date 07.07.2021 u sollen disa risi qe kishin si qellim perforcimin e mbrojtjes se objekteve te pronesise industriale. Me poshte ju veme ne dijeni te risive qe ka sjelle…