Sipas te dhenave statistikore nga INSTAT Aksidentet automobilistike jane ne shifra mjaft alarmante. Arsyet per kete jane te ndryshme dhe varen nga faktore te ndryshem qofte natyrore por edhe gabime njerezore apo infrastruktura jo e duhur. Normalisht perfshirja ne nje aksident automobilistik sjell pasoja te renda per palet e perfshira ku nder me kryesoret jane:…

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve se fundmi ka risjelle ne vemendje nje detyrim mjaft te rendesishem per individet ne Republiken e Shqiperise te cilet kane te ardhura relativisht te larta. Se fundmi eshte njoftuar se shtyhet afati i dorezimit te deklarates se te ardhurave. Risjellim edhe njehere ne vemendje se subjekt i ketij detyrimi jane:…