fbpx

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve se fundmi ka risjelle ne vemendje nje detyrim mjaft te rendesishem per individet ne Republiken e Shqiperise te cilet kane te ardhura relativisht te larta. Se fundmi eshte njoftuar se shtyhet afati i dorezimit te deklarates se te ardhurave. Risjellim edhe njehere ne vemendje se subjekt i ketij detyrimi jane:…

 Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve se fundmi ka risjelle ne vemendje nje detyrim mjaft te rendesishem per individet ne Republiken e Shqiperise te cilet kane te ardhura relativisht te larta. Keta te fundit duhet te dorezojne nje deklarate individuale lidhur me te ardhurat vjetore. Personat e detyruar per dorezimin…