Pronaret perfitues, ndryshime ne afate dhe penalitete. Me 1 Mars ka hyre ne fuqi ligji Nr.6/2022 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 112/2020 “Per Regjistrin e Pronareve Perfitues” i cili ka sjelle disa ndryshime shume te rendesishme ne lidhje me regjistrimin e pronareve perfitues, afatet dhe penalitetet. Risi Nese me pare afati per…

Rregjistrimi i pronarit perfitues. Ne cdo rast qe miratohet nje ligj i ri gjeja e pare qe vihet re eshte zbatimi i tij ne praktike dhe problematikat qe do te sjelle praktika. Si rrjedhoje e kesaj ligjet e miratuara se fundi jane objekt ndyshimeve te herepashershme ne menyre qe te eleminohen problematikat e permendura me…