fbpx

Konvertimi i lejes se drejtimit Nje marreveshje e miratuar midis Keshillit te Ministrave te REPUBLIKES SE SHQIPERISE  dhe Qeverise se REPUBLIKES SE ITALISE ka si qellim kryesor njohjen ne menyre te ndersjelle per qellime konvertimi te lejeve te perhershme te drejtimit qe jane leshuar nga autoritetet kompetente perkatese, ne favor te titullareve te lejeve te…

 Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve se fundmi ka risjelle ne vemendje nje detyrim mjaft te rendesishem per individet ne Republiken e Shqiperise te cilet kane te ardhura relativisht te larta. Keta te fundit duhet te dorezojne nje deklarate individuale lidhur me te ardhurat vjetore. Personat e detyruar per dorezimin…

Vision Consulting Albania is delighted to introduce you with some of the main changes brought by the new law on beneficiary owners registration, law no.112/2020. Who can be a beneficiary owner and what is the purpose of the register of beneficiary owners? The beneficiary owner is: The individual who owns or ultimately controls the entity,…