fbpx

Why to Invest in Albania? – Doing Business Albania Here are some reasons that will help you to understand why to invest in Albania:
1. Competitive taxation and incentives
2. Liberal and reformist…

Pse Shqipëria?

Këtu janë disa arsye që do t'ju ndihmojnë të kuptoni pse të investoni në Shqipëri:

1. Taksimi dhe stimujt konkurrues

 • Normat konkurruese të taksave
 • Nxitjet për investime strategjike, investime në shkallë të gjerë dhe investime rajonale
 • Skema Shqipëria – 1 Euro
 • Nxitje të tjera sektoriale

2. Klima e investimeve liberale dhe reformiste

Shqipëria ka zbatuar një regjim liberal të investimeve të huaja me qëllim të rritjes së investimeve të huaja direkte. Ligji “Për Investimet e Huaja” lejon 100 përqind pronësi të huaj të kompanive dhe përshkruan mbrojtje specifike për investitorët e huaj. Shqipëria është e angazhuar të zhvillojë një klimë të qëndrueshme dhe të parashikueshme të biznesit duke vazhduar zbatimin e reformave gjithëpërfshirëse, konsolidimin fiskal që synojnë uljen e borxhit kombëtar, përmirësimin e bashkëpunimit rajonal, investimet në infrastrukturë dhe reformimin e sistemit arsimor. Qeveria shqiptare gjithashtu ka ecur përpara me një axhendë ambicioze të reformës ekonomike dhe strukturore, e cila do të kontribuojë në një mjedis biznesi më tërheqës: rivendosjen e rritjes, përmirësimin e konkurrencës dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

  • “Ligji i ri i Investimeve Strategjike” siguron garanci ligjore maksimale për investitorët e huaj.
  • Kuadri ligjor i prokurimit publik rregullohet nga parime jodiskriminuese dhe transparente.
  • Krijimi i zonave ekonomike me stimuj të veçantë për investitorët është një gur themeli për zhvillimin e mëtejshëm.
  • Ligji “Për turizmin” parashikon stimuj të rinj për investitorët në sektorin e turizmit.
  • Qeveria e Shqipërisë ka përmirësuar komunikimin me komunitetin e biznesit përmes Këshillit Kombëtar Ekonomik dhe Këshillit të Investimeve, krijuar së bashku me EBRD.
  • Qendra Kombëtare e Biznesit shërben si një stacion për regjistrimin dhe licencimin e biznesit.

3. Kostoja konkurruese e punës

 • Shqipëria është një nga vendet me pagën më të ulët konkurruese në Europë
 • Puna përtej orarit konkurruese, sigurimet shoqërore dhe tatimi mbi të ardhurat
 • Skema e punësimit e subvencionuar nga qeveria
 • Trajnim profesional për sektorë të veçantë

4. Stabiliteti makroekonomik

 • Situata makroekonomike në Shqipëri karakterizohet nga çmime të qëndrueshme, norma të ulëta të inflacionit dhe norma të ngurta të këmbimit.
 • Referuar raportit për 2016-2017, Indeksi Global i Konkurrencës për Shqipërinë vlerësoi me 4.06 pikë dhe sipas këtij vlerësimi Shqipëria renditet në pozitën e 80-të nga 138 vendet, duke lënë pas Greqinë, Serbinë dhe Malin e Zi. Në krahasim me 2015-2016, Shqipëria ka përmirësuar konkurrencën e saj, e cila është reflektuar edhe në renditjen e saj duke kapërcyer 13 pozicione nga 93-ta me 3.93 pikë (2015-2016) në të 80-in me 4:06 pikë.

5. Popullata e re dhe e arsimuar mirë

 • 57% e popullsisë së Shqipërisë është nën moshën 35 vjeç
 • Çdo vit, më shumë se 100,000 studentë regjistrohen në universitetet shqiptare.
 • Një numër i lartë i studentëve shqiptarë regjistrohen në universitetet evropiane në vende të tilla si; Italia, Greqia, Gjermania, Franca, etj
 • Anglisht, Italisht dhe Greqisht fliten gjerësisht ndërsa Frëngjisht dhe Gjermanisht mësohen në shkollë.

6. Potencial i fortë i rritjes

 • Në renditjen e Bankës Botërore “Të Bësh Biznes” 2017, Shqipëria ndodhet në vendin e 58-në nga 190 vendet në vlerësimin e Bankës Botërore këtë vit. Ky nuk është vetëm një përmirësim domethënës i 32 vendeve në krahasim me vitin e kaluar, por është edhe vlerësimi më i mirë që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, që nga viti 2003, kur u raportua për herë të parë ky raport.
 • Ndërtimi i tubacionit Trans-Adriatik filloi në 2015 dhe pritet të përfundojë së shpejti. Linja e tubacionit Trans-Adriatik përmes Shqipërisë është afërsisht 215 km në tokë dhe 37 km në det të hapur në seksionin shqiptar të Detit Adriatik.
 • Burime të konsiderueshme natyrore. Patos – Marinza është fusha tokesore e Shqipërisë  më e madhe e naftës në Europë.
 • Shqipëria ka një sërë mundësish investimesh publike-private. Ajo gjithashtu ka një gamë të gjerë mundësish në sektorë të qëndrueshëm dhe në rritje, siç janë: Energjia & Miniera, Transporti dhe Logjistika, Turizmi dhe Bujqësia.

7. Zona të lira ekonomike

Ligji “Për Zonat e Lira Ekonomike” ka krijuar një mjedis konkurrues që fushat e zhvillimit teknologjik dhe ekonomik të zhvillohen nga investitorë serioz.

8. Qasje të lirë në tregjet e mëdha

Shqipëria ka nënshkruar disa marrëveshje të tregtisë së lirë të MTL-ve me tregjet kryesore (Bashkimi Evropian, Turqia, CEFTA dhe vendet EFTA) që ofrojnë hyrje falas në dogana për një konsumator të tregut të madh.

9. Vendndodhja optimale gjeografike

 • Vendndodhja strategjike e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe afërsia me tregjet kryesore evropiane.
 • Lidhja me Evropën përmes porteve të ndryshme në detin Adriatik dhe Jon.
 • Mikroklimë e mirë për sektorët strategjikë si: Bujqësia dhe Turizmi.
 • Shqipëria është një urë midis Evropës veriore dhe asaj jugore me një rrjet në rritje të lidhjeve të transportit siç janë portet, rrugët dhe aeroportet.

10. Kuadri ligjor në përputhje me legjislacionin e BE-së

Duke pasur statusin e “vendit kandidat” në procesin e hyrjes në Bashkimin Evropian, legjislacioni shqiptar është miratuar gjithmonë në përputhje dhe në konformitet me Rregulloret dhe Direktivat e BE-së.

Vendi ka ndërmarr gjithashtu reforma të rëndësishme për të sjellë ekzekutimin e regjimit ligjor në të njëjtin nivel si vendet e BE-së.

Why to Invest in Albania? – Doing Business Albania Here are some reasons that will help you to understand why to invest in Albania:
1. Competitive taxation and incentives
2. Liberal and reformist…