Rregjistrimi i pronarit perfitues. Ne cdo rast qe miratohet nje ligj i ri gjeja e pare qe vihet re eshte zbatimi i tij ne praktike dhe problematikat qe do te sjelle praktika. Si rrjedhoje e kesaj ligjet e miratuara se fundi jane objekt ndyshimeve te herepashershme ne menyre qe te eleminohen problematikat e permendura me…