Ligje Komerciale

Shpesh kemi konsultuar investitorët ndërkombëtarë që kërkojnë të hyjnë në tregun shqiptar …

Ligji Korporatave

Ne garantojmë që klientët tanë do të marrin këshilla të cilësisë më të lartë në të dy tregjet e tyre të brendshme…

Due Diligence

Firma ka krijuar një eksperiencë të gjerë në përpunimin e detajimeve siç kërkohet nga klientët…

Ligjet e Imigracionit

Për shkak të faktit se firma jonë është e specializuar në investimet e huaja në Shqipëri, ne vazhdimisht ndihmojmë…

E Drejta Familjare

Firma ndihmon me një gamë të gjerë çështjesh që kanë të bëjnë me të drejtën familjare, si: përkrahja e…

Infrastrukturë

Firma ka qenë e përfshirë në sektorët e infrastrukturës strategjike duke përfshirë energjinë e rinovueshme…

Banka & Financimi

Avokatët tanë ofrojnë këshillim ligjor dhe ndihmë për institucionet bankare dhe financiare…

Çështje gjyqësore

Firma trajton shumë raste komplekse komerciale gjyqësore në fushën e bankave, telekomunikacionit…

Energji dhe Resurse

Klientët tanë të energjisë marrin mbulim të koordinuar për të gjitha nevojat e tyre, duke përfshirë ndërtimin dhe…

Tatimet dhe Doganat

Firma ofron këshilla tatimore për një gamë shumë të gjerë transaksionesh…

Markat Tregtare

Firma jonë është e angazhuar të ofrojë këshilla dhe ndihmë ligjore në çështjet që lidhen me të drejtën e pronësisë intelektuale…

Përkthime Zyrtare

Ekipi ynë ofron përkthim të saktë zyrtar për të gjitha llojet e dokumenteve…

E Drejta e Punes

Marredheniet e punes jane sa te rendesishme aq edhe delikate ne nje shoqeri qe eshte ne zhvillim e siper….

Njihuni me Ekipin Tonë