Melisa Panariti

CEO & Themeluese
Melisa është një Avokate e licencuar, pjesë e Dhomes Kombetare te Avokatise, me nje eksperience prej me shume se 8 vitesh. Ajo ka qenë e angazhuar në ofrimin e këshillave ligjore në disa sektorë të industrisë në lidhje me ceshtjet e migracionit, procedurat e bizneseve, përgatitjen dhe negociatat e kontratave, çështjet e punës, përfaqësimin dhe kryerjen e procedurave para institucioneve private dhe/ose publike, përfshirë përfaqësimin në gjykate. Ajo ka marrë pjesë gjithashtu në disa projekte me ndikim të lartë në Shqipëri, duke bashkëpunuar me disa organizma qeveritarë dhe ndërkombëtarë si Fondi GlobalProgrami i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Organizata per Siguri dhe Bashkepunim ne Europe (OSBE) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).|
Ligjet e Biznesit 95%
Ligjet e Imigracionit 85%
E Drejta Familjare 88%
Ligjet e pronës 75%
Çështje Gjyqësore 86%
Ligji i Pronësisë Intelektuale 79%