Marredheniet e punes jane sa te rendesishme aq edhe delikate ne nje shoqeri qe eshte ne zhvillim e siper. Nese mendoni se ndodheni ne nje situate te pazgjidhshme me punedhenesin apo jeni pushuar nga puna padrejtesisht, atehere ju ftojme te kontaktoni stafin tone. Vision Consulting Albania ka nje ekip te dedikuar qe sigurohet te ofroje ndihme te kualifikuar ligjore lidhur me zbatimin e dispozitave te Kodit te Punes. Ofrojme konsulence ligjore si edhe perfaqesim te denje ne Gjykate.

Ne gjithashtu mbrojme edhe punedhenesin duke e keshilluar lidhur me zbatimin e Kodit te Punes. E ndihmojme ne pergatitjen e dokumentacionit te nevojshem qe duhet per te qene korrekt me ligjet ne fushen e punes dhe Inspektoriatin e Punes, e orientojme punedhenesin ne mbajtjen e nje marredhenieje eficiente dhe pozitive ne lidhje me punemarresin dhe gjithashtu ofrojme trajnim per kompanite ne lidhje me zbatimin e legjislacionit te punes.

    Need a Consultation? Contact Us