Elda Mucollari

Partner Takse

Territori: Shqipëria

Edukimi: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik

Gjuhët: Shqip (gjuha amtare) / Anglisht (gjuhë pune)

Elda i është bashkuar ekipit të Vizionit si Partner per departamentin e taksave në vitin 2019.

Ajo ka një diplomë LLM nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik.

Elda ka një përvojë të gjerë në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit dhe këshillave tatimore për bizneset ndërkombëtare dhe vendase.

Ajo ndihmon klientët tanë në përshtatjen me kuadrin tatimor shqiptar, ndërsa përpiqet gjithmonë t’i këshillojë ata për mënyrën më të mirë të menaxhimit të financave dhe taksave të kompanisë.