fbpx
Studio Ligjore ne Tirane, Avokat Tirane - VISION Consulting është një studio ligjore ndërkombëtare, e pasionuar për të ndihmuar klientët të arritur qëllimet dhe ambiciet e tyre. Studio Legale a Tirana Albania - Vision Consulting Albania, studio legale in albania, appassionata di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi e le loro ambizioni. Law Firm Tirana Albania - Vision Consulting Albania, international law firm, passionate about helping clients achieve their goals and ambitions.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_heading.php on line 237
About Us

Welcome to Vision Consulting Albania

VISION Consulting is a truly international law firm, passionate about helping clients achieve their goals and ambitions.

Our cross-border experience and diverse team of qualified lawyers and consultants is driven by the will to deliver fast and desirable results for our clients.

In both established and emerging markets, our team provides insights into the local business environment alongside our experience in multiple jurisdictions.

We work with some of the national most respected and well-established businesses, as well as start-up visionaries, governments and state-owned entities.
Our services include a broad range from: legal and tax advice to litigation and complex projects.

We look forward to being a valuable assistance to you!

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_heading.php on line 237
Fun Facts

Why Choose Us

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_counter.php on line 440
Counter Icon
1820 +

Case Closed

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_counter.php on line 440
Counter Icon
1505 +

Expert Attorneys

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_counter.php on line 440
Counter Icon
2025 +

Trusted Clients

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_counter.php on line 440
Counter Icon
1010 +

Successful Case

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_heading.php on line 237 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/rs_addons/inc/vc_addon/rs_team.php on line 449

Our Staff

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/4/f/visionconsultingalbania.com/httpd.www/wp-content/plugins/cl_testimonial/vc-modules/testimonial.php on line 622

“Ishte një përvojë e mirë. Ndjej se po mbulojmë gjithçka për nevojat e biznesit tim aktualisht dhe e dimë se çfarë duhet të kërkojmë në të ardhmen. Unë do t'i referoja të tjerët në firmën tuaj. "

 • Qershor 2018

“È stata una bella esperienza. Sento che stiamo coprendo tutto per le esigenze della mia azienda al momento e so cosa dobbiamo cercare in futuro. Vorrei riferire altri al’ vostro studio.”

 • Giugno 2018

“It was a good experience. I feel we are covering everything for my business’s needs presently and know what we need to look out for in the future. I would refer others to your firm.”

 • June 2018

“Falë ndihmës suaj, ne mundëm të kalonim një proces kompleks. Çdo gjë ishte bërë në kohën e duhur. "

 • Maj 2018

“Grazie alla vostra assistenza siamo stati in grado di affrontare un processo complesso. Tutto è stato fatto in maniera tempestiva.”

 • Maggio 2018

“Thanks to your assistance we were able to go through a complex process. Everything was done in a timely manner.”

 • May 2018

“I was impressed with the level of expertise and service. Your office has provided peace of mind in caring for my business! Thank you!!

 • February 2018

“Më bëri përshtypje niveli i ekspertizës dhe shërbimit. Zyra juaj na ka siguruar paqe mendore me kujdesin për biznesin tim! Faleminderit!!

 • Shkurt 2018

“Sono rimasto impressionato dal livello di esperienza e servizio. Il vostro ufficio mi ha fornito tranquillità nel prendersi cura dei miei affari! Grazie!!

 • Febbraio 2018

“We have had two opportunities to work with your firm and both experiences could not have been better. All the staff we worked with had exactly the right combination of professionalism and friendliness”

 • October 2015

"Ne kemi pasur dy mundësi për të punuar me firmën tuaj dhe të dy përvojat nuk mund të ishin më të mira. I gjithë stafi me të cilin kemi punuar ka pasur saktësisht kombinimin e duhur të profesionalizmit dhe miqësisë ”

 • Tetor 2015

“Abbiamo avuto due opportunità di lavorare con la vostra azienda ed entrambe le esperienze non avrebbero potuto essere migliori. Tutto il personale con cui abbiamo lavorato aveva esattamente la giusta combinazione di professionalità e cordialità ”

 • Ottobre 2015

“Sono contento di trovare finalmente un consulente che abbia fatto di tutto per assicurarsi di aver capito tutto del processo. Grazie!”

 • Novembre 2015

“Glad to finally find a consultant who went out of her way to make sure I understood everything about the process. Thanks!”

 • November 2015

“I lumtur që më në fund gjenta një konsulent që doli jashtë menyrës së vet për t'u siguruar që unë kuptova gjithçka në lidhje me procesin Faleminderit!"

 • Nëntor 2015

"Unë isha shumë i kënaqur me njohuritë që treguan punonjësit tuaj. Kjo ishte gjithçka e re për mua , por unë jam i kënaqur që u bë më së miri ajo që duhej të bëhej. Ju faleminderit të gjithëve!"

 • Shkurt 2017

“Sono stato molto contento della conoscenza mostrata dai dipendenti. Era tutto molto nuovo per me, ma sono soddisfatto che sia stato fatto il meglio per ciò che era necessario fare. Grazie a tutti!”

 • Febbraio 2017

“I was very pleased with the knowledge that your employees showed. This was all very new to me, but I’m satisfied that the best was done for what was needed to be done. Thank you all!”

 • February 2017

“Një ekip me shumë njohuri, të sjellshëm dhe të dhembshur që përgjigjen në thirrjet telefonike dhe emailet pa marrë parasysh kohën dhe ditën. Unë do t’ua rekomandoja firmën dhe stafin tuaj cilindo prej miqve të mi! ”

 • Korrik 2017

“Una squadra di persone molto competenti, gentili e compassionevoli che rispondono alle telefonate e alle e-mail indipendentemente dall’ora e dal giorno. Consiglierei la vostra azienda e il personale a tutti i miei amici! ”

 • Luglio 2017

“A team of very knowledgeable, kind and compassionate people who answer to phone calls and emails regardless of the time and day. I would recommend your firm and staff to any of my friends!”

 • July 2017