fbpx

Ne cdo marredhenie qe krijohet midis individeve apo bizneseve, negocimi luan nje rol mjaft te rendesishem, pasi secila pale kerkon qe marredhenia e krijuar te funksionoje ne interesin me te mire personal. Zyra jone, nepermjet profesionisteve te fushes, ju ndihmon ne hartimin dhe rishikimin e kontratave te ndryshme (tipike dhe atipike) qe ju apo biznesi juaj mund te keni nevoje ne menyre qe marredhenia kontraktore e krijuar te sjelle perfitimet maksimale dhe te jete ne interesin me te larte tuajin. Asistenca jone konsiston ne hartimin dhe rishikimin e kontratave duke perfshire por pa u kufizuar ne:

 • Kontrate pune
 • Kontrate sherbimi
 • Kontrate qiraje/nenqiraje
 • Kontrate shitblerje (pasuri e luajtshme/paluajtshme)
 • Kontrate komisioni
 • Kontrate huaperdorje
 • Kontrate dhurimi (pasuri e luajtshme/paluajtshme/kuota/aksione)
 • Kontrate pjestimi
 • Kontrate leasing
 • Kontrate franchising
 • Kontrate martesore
 • Kontrate bashkepunimi
 • Kontrate botimi
 • Akt marreveshje per transferimin e te drejtave te autorit, etj

  Need a Consultation? Contact Us