Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve se fundmi ka risjelle ne vemendje nje detyrim mjaft te rendesishem per individet ne Republiken e Shqiperise te cilet kane te ardhura relativisht te larta. Keta te fundit duhet te dorezojne nje deklarate individuale lidhur me te ardhurat vjetore. Personat e detyruar per dorezimin…