Sipas te dhenave statistikore nga INSTAT Aksidentet automobilistike jane ne shifra mjaft alarmante. Arsyet per kete jane te ndryshme dhe varen nga faktore te ndryshem qofte natyrore por edhe gabime njerezore apo infrastruktura jo e duhur. Normalisht perfshirja ne nje aksident automobilistik sjell pasoja te renda per palet e perfshira ku nder me kryesoret jane:…