Erjon Cenolli

Konsulent

Erjoni ka përfunduar studimet e tij për Menaxhimin e Biznesit pranë Universitetit të Tiranës. Falë angazhimit në disa subjekte të ndryshme, ai ka fituar përvojë në kryerjen e detyrave të ndryshme në lidhje me menaxhimin dhe detyrat e zhvillimit të biznesit. Ai i sjell firmës një angazhim serioz në gjetjen e zgjidhjeve për çështje të ndryshme dhe sigurimin e zbatimit të politikave dhe rregulloreve të brendshme.

Menaxhim Biznesi 95%
Finance 80%
Marketing 85%
Menaxhim koorporate 75%