Elda Muçollari

Konsulente Tatimore

Elda është konsulente tatimore, diplomuar pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Ekonomisë. Eshtë e specializuar në industrinë e shërbimeve financiare . Ka nje eksperiencë 10 vjecare në fushën e kontabilitet/financë dhe ka ofruar shërbime financiare në shoqëri të industrive të ndryshme si, prodhim, shërbime, tregti me pakicë, ndërtim, organizata jofitimprurëse, etj. Ka marrë pjesë në disa programe trajnimi për standardet e raportimit financiar, menaxhim dhe të tjera.

Ligjet Tatimore 95%
Ligjet Financiare 89%
Ligjet e Kontabilitetit 88%
Ligjet Ndërkombëtare 75%