Vendndodhja e ndërmarrjes tuaj është një element i rëndësishëm dhe shpesh i lidhur ngushtë me suksesin e biznesit tuaj. Aktivitete të ndryshme kërkojnë fusha të ndryshme të zhvillimit. Disa biznese lulëzojnë vetëm në qendër të qytetit, disa kërkojnë hapësirën dhe qetësinë e periferive.

Ne do t’ju këshillojmë dhe do të gjejmë për ju vendndodhjen e cila do të përmbajë tiparet kryesore që kërkohen nga nevojat e aktivitetit tuaj.

Shërbimet tona të pasurive të patundshme konsistojnë jo vetëm në gjetjen e vendit të përsosur për zyrat tuaja, por edhe pronat e paluajtshme të përshtatshme për fabrikë, depo apo edhe për qëllime shtëpie.

    Need a Consultation? Contact Us