Firma ofron këshilla tatimore për një gamë shumë të gjerë transaksionesh, strukturave të korporatave dhe marrëveshjeve. Gjithashtu merret me doganat dhe akcizat dhe ofron përfaqësim të ekspertëve në çështje gjyqësore lidhur me tatimet dhe doganat.

    Need a Consultation? Contact Us