Firma ndihmon me një gamë të gjerë çështjesh që kanë të bëjnë me të drejtën familjare, si: përkrahja e fëmijëve, divorci, mirëmbajtja midis bashkëshortëve, kujdesit prindëror, marrëveshjeve të parafillta, adoptimit etj; të cilat trajtohen në përputhje të plotë me Kodin e Familjes Shqiptare.

    Need a Consultation? Contact Us