Me anë të shërbimeve të punësimit, ne i referohemi angazhimit aktiv të stafit tonë në ndërtimin e burimeve njerëzore të kompanisë suaj. Ne do të ndihmojmë me:

  • Gjetja e personelit për kompaninë tuaj në përputhje me kërkesat dhe kriteret tuaja;
  • Organizimi i takimit dhe intervistave me kandidatët eventualë;
  • Raportimi në mënyrë periodike për ju deri në zgjedhjen e suksesshme të stafit.

    Need a Consultation? Contact Us