Për investitorët të cilët ende nuk janë pajtuar në ndonjë sipërmarrje specifike, bazuar në përvojën tonë të thelluar në sektorin e biznesit dhe kontaktet personale, ne do të propozojmë ide të reja biznesi që do të lulëzojnë në tregun lokal.

Propozimet tona do të bazohen jo vetëm në përvojën dhe njohuritë tona, por edhe në hulumtime dhe kërkime të sakta të tregut të mbështetur nga informacione mbi kornizën rregullatore ligjore.

    Need a Consultation? Contact Us