Taksat janë një faktor kryesor në pothuajse çdo vendim biznesi dhe gjithashtu një çështje komplekse dhe delikate për tu trajtuar.

Ne ofrojmë këshilla tatimore, ofrojmë mendime për çështje tatimore mbi bazën e nevojave, shërbime të kontabilitetit mujor dhe llogarimbajtjes, si dhe përgatitje të bilanceve dhe pasqyrave financiare.

Ne i japim një përparësi të lartë zgjidhjes së problemeve, krijimtarinë dhe ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me klientët.

Qëllimi kryesor i stafit tonë do të jetë bashkëpunimi me departamentin tuaj të financave për të siguruar funksionin e mirë të veprimtarisë së përgjithshme të organizatës. Ne përgatisim procedurat në mënyrë që të përputhen me auditimin e ardhshëm.

    Need a Consultation? Contact Us