Për herë të dytë Brenda 2022 ndryshon paga minimale ne shkallë vendi.

Sipas Vendimit nr. 604, datë 14.9.2022 paga baze minimale nga 32’000 lekë aktualisht bëhet 34’000 lekë. Kjo pagë është e vlefshme për 174 orë pune në muaj. Duke qenë se paga minimale u rrit, do të ndryshojë edhe paga maksimale për efekt të kontributeve shoqërore.

Tashmë, paga maksimale do të ketë indeksim të njëjtë rritje ashtu si paga minimale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

÷ 5 = 1