fbpx

The friendly percentage of profit tax for IT companies invites foreign investors to Albania.   Albania offers a fairly friendly legal framework for foreign investments, the main reason for the increase in the number of foreign investors, mainly in the IT field. One of the facilities that was applied since 2018 with the Decision of…

According to Decision no. 604, dated 14.9.2022, the minimum basic salary from ALL 32,000 currently becomes ALL 34,000. This salary is valid for 174 working hours per month. Since the minimum wage was increased, the maximum wage will also change due to the effect of social contributions. Now, the maximum wage will have the same…

Për herë të dytë Brenda 2022 ndryshon paga minimale ne shkallë vendi. Sipas Vendimit nr. 604, datë 14.9.2022 paga baze minimale nga 32’000 lekë aktualisht bëhet 34’000 lekë. Kjo pagë është e vlefshme për 174 orë pune në muaj. Duke qenë se paga minimale u rrit, do të ndryshojë edhe paga maksimale për efekt të kontributeve…

Qeveria zvicerane, në mbledhjen e saj të datës 24.08.2022 në Bernë ka aprovuar dërgimin në parlament të Marrëveshjes mbi sigurimet shoqërore të Zvicrës dhe Shqipërisë. Kjo marrëveshje rregullon sigurimin e kujdesit të pleqërisë, trashëgimisë dhe invaliditetit të shteteve kontraktuese dhe rregullon pagesën e pensioneve jashtë vendit. Me ketë mbështeten edhe marrëdhëniet ekonomike të Zvicrës me…