fbpx

AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF MUTUAL RECOGNITION OF DIPLOMAS IN THE WESTERN BALKANS The participants of the Western Balkans Albania, the Republic of North Macedonia and Serbia, as contracting parties between them, have concluded an agreement in Oher, on June 8, 2022, to promote productive cooperation for the recognition of diplomas and scientific…

Qeveria zvicerane, në mbledhjen e saj të datës 24.08.2022 në Bernë ka aprovuar dërgimin në parlament të Marrëveshjes mbi sigurimet shoqërore të Zvicrës dhe Shqipërisë. Kjo marrëveshje rregullon sigurimin e kujdesit të pleqërisë, trashëgimisë dhe invaliditetit të shteteve kontraktuese dhe rregullon pagesën e pensioneve jashtë vendit. Me ketë mbështeten edhe marrëdhëniet ekonomike të Zvicrës me…