fbpx

Procesi  i  përzgjedhjes  kryhet  në  kufi  ose brenda  territorit  dhe  ka  për  qëllim  përcaktimin  e kategorisë së të huajit, duke e klasifikuar atë, si: subjekt i refuzimit të hyrjes; kërkues i mbrojtjes ndërkombëtare; viktimë e mundshme trafikimi; imigrant i parregullt; i mitur i pashoqëruar. PROCEDURA    E    REFUZIMIT    TË HYRJES NË KUFI Gjatë kontrollit  të  dokumentacionit …

Qeveria zvicerane, në mbledhjen e saj të datës 24.08.2022 në Bernë ka aprovuar dërgimin në parlament të Marrëveshjes mbi sigurimet shoqërore të Zvicrës dhe Shqipërisë. Kjo marrëveshje rregullon sigurimin e kujdesit të pleqërisë, trashëgimisë dhe invaliditetit të shteteve kontraktuese dhe rregullon pagesën e pensioneve jashtë vendit. Me ketë mbështeten edhe marrëdhëniet ekonomike të Zvicrës me…